PIN ตั้งเป้ากลุ่ม Recurring Income ทำรายได้โต 10%

1 / 1

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) หรือ PIN ประเมินกลุ่มธุรกิจที่สร้างรายได้ประจำ (Recurring Income) ในปีนี้ว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่คาดว่าจะขยายตัว 3.5-4.5% ในปีนี้ แม้ยังมีความเสี่ยงจากสถานการณ์โควิด 19 และความขัดแย้งของรัสเซีย-ยูเครน . โดย PIN คาดว่าลูกค้ากลุ่มโลจิสติกส์และกลุ่มบริการจะมีความต้องการเช่าพื้นที่โรงงานและคลังสินค้าเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับกลุ่มธุรกิจให้บริการพื้นที่ส่วนกลางและระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการ ซึ่งเป็นอีกกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพเติบโตในอนาคต