นิคมฯ ปิ่นทองร่วมกับ กนอ.สน.ปท. จัดประชุม EIA Monitoring ครั้งที่ 1/2565

1 / 1

นิคมอุตสาหกรรม ปิ่นทองร่วมกับ กนอ.สน.ปท. จัดประชุม EIA Monitoring ครั้งที่ 1/2565 เพื่อชี้เเจงผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งเเวดล้อม และมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบแก่ชุมชนรอบพื้นที่นิคมฯ ปิ่นทอง โครงการ 1- 5 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม โรงแรม โมริโนะ ใน นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 1 การประชุมแบ่งเป็นช่วงเช้า โครงการ 1-3 เวลา 9-30-12.00 น. เเละช่วงบ่ายโครงการ 5 เวลา 13.30-16.00 น.