PIN จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 27 เม.ย.นี้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1 / 1

เป็นโอกาสดีๆ ของผู้ถือหุ้น บมจ.ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค หรือ PIN ที่ได้เข้าร่วมงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของบริษัทฯ หลังนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย งานนี้ ‘พีระ ปัทมวรกุลชัย’ ผู้บริหาร PIN จึงเชิญชวนผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมประชุม เข้าร่วมประชุมพร้อมกันในวันที่ 27 เม.ย.นี้ ตั้งแต่เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป ที่มา: https://www.wealthythai.com/en/updates/stock/news-highlight/8831