นิคมปิ่นทอง เซ็น MOU ดึงนักลงทุนจีนตั้งโรงงานในนิคมฯ

1 / 1

นายสุรัช พัฒนวงศ์ยืนยง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ และนายสุจินต์ เรียนวิริยะกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานอำนวยการ บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) หรือ PIN ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการค้า และการลงทุนเพื่อพัฒนามิตรภาพไทยจีน กับ นาย Zhang Chuang Biao เลขาธิการ และนายธนกร สิริบุญสุขรองผู้อำนวยการ สมาคมการค้าไทยจีนกวางตุ้ง โดยสมาคมการค้าไทยจีนกวางตุ้งได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนของรัฐบาลจีนในการดึงนักลงทุนชาวจีนในมณฑลกวางตุ้ง เข้ามาตั้งโรงงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง เพื่อเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกสินค้า ซึ่งส่งผลดีต่อการดำเนินงานของ PIN ในอนาคต ที่มา https://www.bangkokbiznews.com/news/977159