เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ Eco-Excellence กับ 'ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค'

1 / 1

จากวิชันของ บมจ.ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค ที่จะเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่อยู่เคียงข้างสังคมอย่างยั่งยืน ทำให้ตลอดระยะเวลาดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เน้นการพัฒนาและบริหารนิคมอุตสาหกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดย PIN ได้รับการรับรองการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้มาตรฐานสากล หรือ ISO14001 และ รางวัล Eco-Excellence เมื่อปี 2564 . มาดูกันว่า ทำไม PIN จึงได้รับรางวัล และรางวัลนี้มีความสำคัญต่อธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมอย่างไร? . References - https://www.khaosod.co.th/economics/news_6622081 - https://www.ryt9.com/s/prg/3266082 - http://conference.tgo.or.th/.../2018/Mar/070318/01_IEAT.pdf