ทำความรู้จักพื้นที่ 'Logistics Park'

1 / 1

‘Logistics Park’ เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมที่มีจุดเด่นจากการเชื่อมโยงกับระบบคมนาคมที่สะดวกและทันสมัย อาทิ ระบบราง ระบบถนน การเดินทางทางอากาศ และทางน้ำ จึงเป็นเขตอุตสาหกรรมอีกหนึ่งรูปแบบที่ได้รับความนิยม จากความสามารถในการตอบสนองความต้องการของนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ต้องอาศัยโลจิสติกส์เป็นหลัก . มาดูกันว่า Logistics Park น่าสนใจและแตกต่างจากพื้นที่อุตสาหกรรมทั่วไปอย่างไร?