นิคมอุตสาหกรรม ปิ่นทอง ต้อนรับคณะ EEC

1 / 1

นิคมอุตสาหกรรม ปิ่นทอง ต้อนรับคณะ EEC วันที่ 30 กันยายน 2565 คุณพีระ ปัทมวรกุลชัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาพตะวันออก (EEC) ในโอกาสศึกษาดูงาน นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 3 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี