นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ชูมาตรฐานนิคมอุตฯเชิงนิเวศ ระดับ Eco-World Class

1 / 1

วันที่ 30 กันยายน 2565 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม จัดงาน Eco Innovation Forum ภายใต้แนวคิด Journey to Carbon Neutrality มอบรางวัลด้านการดูแลสิ่งแวดลัอมเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งในปีนี้นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองได้รับรางวัล 4 รางวัล โดยมีคุณสุเรนทร์ สุวรรณวงศ์กิจ กรรมการฝ่ายบริหาร เข้ารับรางวัลประเภทเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ Eco-World Class ซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมลำดับที่ 6 ของประเทศไทยที่ได้รับรางวัล และในปี 2565 เป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลนี้ นอกจากนี้นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ยังได้รับรางวัลอื่น ๆ ดังนี้ - นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ได้รับรางวัล Eco – Excellence (Surveillance) - นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 3) ได้รับรางวัล Eco – Excellence (Surveillance) - นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 5) ได้รับรางวัล Eco – Champion