ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งของ PIN

1 / 1

รู้หรือไม่ว่า การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมขึ้นมาแต่ละแห่งนั้นต้องมีการวางแผนและคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ อย่างรอบด้าน โดยอีกเรื่องที่มองข้ามไม่ได้ นั่นคือ การวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพราะพื้นที่อุตสาหกรรมเหล่านี้ต้องสามารถรองรับการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในห่วงโซ่อุปทานให้เป็นไปอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด มาดูกันว่า นิคมอุตสาหกรรมของ บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค หรือ PIN มีการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานไว้อย่างไรบ้าง? . ระบบป้องกันอุทกภัย โครงการทุกแห่งของ PIN ตั้งอยู่บนระดับความสูงประมาณ 25 – 140 เมตรจากระดับน้ำทะเล และพื้นที่โดยส่วนมากเป็นที่ราบสูง นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการออกแบบรางระบายน้ำแบบเปิดทำให้ระบายน้ำได้ดี ง่ายต่อการทำความสะอาด ลดสิ่งกีดขวางทางน้ำไหล ตลอดจนแผนการลอกลำรางสาธารณะเป็นประจำ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการตรวจวัดปริมาณน้ำฝนผ่านห้องควบคุม โดยมีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง 24 ชม. ทำให้จึงช่วยลดความเสี่ยงจากปัญหาน้ำท่วมภายในพื้นที่ และบริษัทฯ ยังวางระบบดูแลน้ำขังและระบบป้องกันอุทกภัย ตลอดจนมีการสร้างพื้นที่แนวกันชนเชิงนิเวศหรือ Eco belt ไว้รอบโครงการ ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งพื้นที่สวนที่มีแนวต้นไม้ ที่สำคัญ ยังเป็นแหล่งพักน้ำที่ช่วยป้องกันปัญหาอุทกภัยได้อีกด้วย . ระบบพลังงาน ปัจจุบันบริษัทฯ ได้จับมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ในการสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยภายในนิคมอุตสาหกรรม ทำให้โครงการของ PIN มีระบบไฟฟ้าที่มีความเสถียร และสนับสนุนการผลิตภายในโรงงานให้สามารถเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีแผนจัดตั้งโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชันและติดตั้งเพื่อให้บริการพลังงานไฟฟ้า พลังงานไอน้ำ รวมถึงการจัดหาพลังงานทดแทน โดยการทำ Solar Energy ทั้ง Solar Roof และ Solar Floating บริการลูกค้า . ถนนและพื้นที่ส่วนกลาง ถนนและการจัดสรรพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ PIN เป็นไปตามมาตรฐานของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เนื่องจากถนนและพื้นที่ของเขตอุตสาหกรรมต้องสามารถรองรับน้ำหนักและกระบวนการต่าง ๆ จึงต้องมีการพัฒนาขึ้นตามเงื่อนไขเฉพาะอย่าง โดยโครงการนิคมอุตสาหกรรมของ PIN นั้นก็มีพื้นที่สาธารณะที่ผ่านการรับรองและถนนสำหรับงานอุตสาหกรรม อาทิ ถนนสายหลักภายในโครงการที่มีความยาว 27 – 40 เมตร ความกว้าง 4 เลน โดยสามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง 25 ตัน และมีถนนย่อยที่มีขนาดตั้งแต่ 20-30 เมตร ความกว้างกว่า 2 เมตร . ระบบรักษาความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสิ่งที่ PIN ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้จัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาทิ สถานีตำรวจหนองขาม สถานีดับเพลิงแบบครบครัน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง และตลอดจนหน่วยงานป้องกันอัคคีภัย พร้อมระบบกล้องวงจรปิดโดยมีการติดตามผ่านห้องควบคุม โดยในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินลูกค้าสามารถติดต่อ Pinthong Hotline ได้ตลอด 24 ชั่วโมง . ระบบโทรคมนาคม สำหรับด้านโทรคมนาคม PIN มีการติดตั้งระบบสายเคเบิลใยแก้วนำแสงใต้ดิน (Underground Fiber Optic) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร และจัดระเบียบสายสื่อสารเพื่อทัศนียภาพที่สวยงามภายในโครงการ รวมถึงสามารถรองรับเทคโนโลยีในอนาคตโดยผู้ให้บริการด้านเครือข่ายชั้นนำของประเทศ ภายใต้จุดมุ่งหมายที่จะทำให้การสื่อสารภายในโครงการเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ . การบริการจัดหาและจำหน่ายน้ำดิบ ปัจจุบันนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองมีบ่อเก็บน้ำดิบ 1,000,000 ลูกบาศก์เมตร และมีการรับน้ำดิบจากบริษัท Eastwater ทำให้บริษัทฯ มีน้ำประปาที่ป้อนเข้าสู่นิคมอุตสาหกรรมในมาตราฐานระดับเดียวกับน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคและเพียงพอตามความต้องการของลูกค้า . ปฏิเสธไม่ได้ว่า ระบบโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ล้วนมีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของทั้งผู้ประกอบกิจการและพนักงานภายในนิคมอุตสาหกรรม นอกจากนี้ PIN ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อสร้าง Work Life Balance ที่ดีให้แก่ลูกค้าอีกด้วย