มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จับมือ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง เพิ่มขีดความสามารถแรงงานภาคตะวันออกรับไทยแลนด์ 4.0

1 / 1

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ นายพีระ ปัทมวรกุลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) และนายกสมาคมส่งเสริมทักษะแรงงานและมาตรฐานอาชีพนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ วิจัยและการบริการวิชาการ และพัฒนา ยกระดับขีดความสามารถแรงงาน เพื่อตอบสนองความต้องการในพื้นที่เป้าหมาย ตลอดจนพัฒนาความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาศัยภาพของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้บริหารของ มทร.พระนคร ได้เยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 1, 2 และ 3 พร้อมทั้งประชุมปรึกษาหารือแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันด้วย ณ ห้องประชุมโรงแรมโมริโนะศรีราชา นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 1 จังหวัดชลบุรี ที่มา: https://bus.rmutp.ac.th/30112564/