พิธีลงนามสัญญาซื้อขายที่ดิน บ.เจเอ็นแซดซี แมนูแฟคเจอริ่ง ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 5

1 / 1

บริษัท เจเอ็นแซดซี แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด ลงนามสัญญาซื้อขายที่ดิน กับ บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นการขยายฐานการผลิต บริษัท เจเอ็นแซดซี แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ ชิ้นส่วนและอะไหล่ของเครื่องจักร สำหรับยึดกังหันลม, รถไฟฟ้า, เครื่องบิน โดยโรงงานแห่งใหม่จะตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 5 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ทำเลเชิงยุทธศาสตร์ โดยโรงงานแห่งใหม่จะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตที่มากขึ้น บรรยายภาพ: นายสุรัช พัฒนวงศ์ยืนยง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ (ที่ 3 จากขวา) และ นางสาวจุฬาภรณ์ พลหาญ ผู้จัดการฝ่ายขาย (ที่ 4 จาก ขวา) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) นาย Wang Zhiyong กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) และ นาย Lang Jie กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 1 จากซ้าย) บริษัท เจเอ็นแซดซี แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด ในระหว่างพิธีลงนามสัญญาซื้อขายที่ดิน นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 5