ส่องผลงาน PIN ปี 65

1 / 1

บมจ.ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค หรือ PIN โชว์ผลงานปี 65 มีรายได้รวม 1,146 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 94% และกำไรสุทธิ 325 ล้านบาท เติบโต 125% หากเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งความสำเร็จมาจากยอดโอนที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองที่เติบโต 162% ขณะที่กลุ่มธุรกิจ Recurring Income ขยายตัวตามกิจกรรมการผลิตของลูกค้าทั้งรายเดิมและรายใหม่ที่เข้ามาตั้งฐานการผลิตในนิคมอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น . โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 66 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดผลการดำเนินงานในปี 2565 ในอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้น กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 พ.ค. และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พ.ค. นี้ . สำหรับเป้าหมายการดำเนินงานปี 2566 บริษัทฯ ยังคงสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นนักลงทุนจากประเทศจีนในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์อีวี ทั้งชิ้นส่วน อะไหล่ และแบตเตอรี่ รวมถึงลูกค้ากลุ่มธุรกิจ Data Center โดยตั้งเป้าการขายที่ดินปีนี้รวม 420 ไร่ หรือเพิ่มขึ้น 20% เช่นเดียวกับการเพิ่มรายได้จากกลุ่มธุรกิจ Recurring Income . นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเตรียมเปิดให้บริการโครงการโลจิสติกส์พาร์ค เฟสแรก ได้ภายในปีนี้ โดยมีพื้นที่อาคารโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าประมาณ 50,000 ตารางเมตร ที่จะช่วยสนับสนุนการเติบโตของผลการดำเนินงานในปีนี้ได้เป็นอย่างดี