แนวโน้มธุรกิจคลังสินค้าและโรงงานในประเทศไทย

1 / 1

ท่ามกลางการฟื้นตัวของธุรกิจต่าง ๆ ที่เริ่มกลับสู่ภาวะปกติ ทำให้กลุ่มธุรกิจสำคัญในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) อย่างธุรกิจคลังสินค้าและโรงงาน เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามความต้องการในการจัดเก็บและผลิตสินค้าให้กับตลาด . มาดูกันว่า ปัจจุบันภาพรวมธุรกิจคลังสินค้าและโรงงานในประเทศไทยเป็นอย่างไร และมีแนวโน้มไปต่ออย่างไรในอนาคต?