PIN ยกระดับพลังงานและเทคโนโลยีเต็มรูปแบบ พร้อมก้าวสู่ Smart City ภายในปี 2025

1 / 1

ปัจจุบันแนวคิดของการเป็น ‘เมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City’ ที่มุ่งพัฒนาทั้งองค์ความรู้ ทักษะ และสิ่งแวดล้อม กำลังได้รับความนิยมและการสนับสนุนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่เว้นแม้แต่ในแวดวงอุตสาหกรรม ซึ่งให้ความสำคัญกับการใช้นวัตกรรมในการปรับปรุงคุณภาพชีวิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมทั้งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม . เช่นเดียวกับ ‘บมจ.ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (PIN)’ ที่มีวิชั่นในการอยู่เคียงข้างสังคมอย่างยั่งยืน และเล็งเห็นบทบาทของเทรนด์ดังกล่าว อันเป็นที่มาของเป้าหมายที่จะยกระดับการดำเนินงานให้ก้าวสู่การเป็น Smart City ภายในปี 2025 ด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีขั้นสูงและแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างสังคมที่ดีขึ้น .