PIN อนุมัติจ่ายผลปันผลรอบปี 65

1 / 1

หลัง บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) หรือ PIN โชว์ผลงานในปี 65 ไปอย่างท็อปฟอร์ม ด้วยตัวเลขกำไรสุทธิ 325 ล้านบาท หรือเติบโตก้าวกระโดดกว่า 125% จากยอดโอนที่ดินที่เพิ่มขึ้น และกลุ่มธุรกิจ Recurring Income ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องนั้น . ทำให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ที่จัดขึ้นในวันที่ 27 เมษายน ที่ผ่านมา ที่ประชุมจึงได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากรอบผลการดำเนินงานปี 65 ในอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้น . ซึ่งวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ตอกย้ำการเป็นอีกหนึ่งหุ้นปันผลที่สร้างผลตอบแทนที่ดีให้นักลงทุนอย่างต่อเนื่อง