PIN รายได้รวมพุ่ง 29% ยอดขายที่ดินพุ่ง

1 / 1

บมจ.ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค หรือ PIN โชว์ผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2566 ทำรายได้รวม 490 ล้านบาท เติบโต 29% และมีกำไรสุทธิ 157 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14% รับยอดขายที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมเติบโต 25% หลังนักลงทุนต่างชาติตั้งฐานการผลิตในไทยเพิ่มขึ้น และเสริมฐานความแข็งแกร่งให้แก่กลุ่มธุรกิจ Recurring Income พร้อมเดินหน้าเร่งสื่อสารการตลาดตอกย้ำจุดเด่นโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง หวังผลักดันเป้ายอดขายที่ดิน ปีนี้เติบโต 20% ตามแผน . นายพีระ ปัทมวรกุลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) หรือ PIN เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/2566 (มกราคม-มีนาคม) บริษัทฯ มีรายได้รวม 490 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 378 ล้านบาท และทำกำไรสุทธิ 157 ล้านบาท เติบโต 14% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ที่มีกำไรสุทธิ 138 ล้านบาท โดยมีปัจจัยความสำเร็จมาจากยอดขายและโอนที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองแก่ลูกค้าเพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนถึงศักยภาพโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองที่มีความโดดเด่นของทำเลที่ตั้งซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษตะวันออก หรือ EEC และรูปแบบการให้บริการแบบ One Stop Service ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนต่างชาติ ส่งผลให้ลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเครื่องมือเครื่องกล อุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเหล็กโลหะ เข้ามาตั้งฐานการผลิตในนิคมฯ เพิ่มขึ้น . ขณะเดียวกัน PIN ยังได้รับปัจจัยเชิงบวกภาพรวมเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นส่งผลให้กิจกรรมการผลิตของลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น เป็นผลให้กลุ่มธุรกิจ Recurring Income ประกอบด้วยรายได้จากการให้บริการเช่าโรงงานและคลังสินค้า และค่าบริการสาธารณูปโภคภายในโครงการ เพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน . “ผลงานในไตรมาสแรกปีนี้ เราผลักดันการเติบโตได้ดีต่อเนื่องเพื่อรับกับโอกาสการเติบโตของเศรษฐกิจทำให้ยอดขายเติบโตดีในทุกกลุ่มธุรกิจ ทั้งการขายที่ดิน รายได้จากค่าเช่าโรงงานและคลังสินค้าและรายได้จากการให้บริการสาธารณูปโภค ตอกย้ำให้เห็นถึงศักยภาพของโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองในทุกด้าน สามารถตอบสนองความต้องการนักลงทุนต่างชาติที่ย้ายฐานการผลิตเข้ามาในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี” นายพีระ กล่าว . ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PIN กล่าวว่า แนวโน้มการดำเนินงานในไตรมาส 2/2566 บริษัทฯ มั่นใจว่าจะขับเคลื่อนการเติบโตที่ดีได้อย่างต่อเนื่อง จากปริมาณนักลงทุนต่างชาติเข้าเยี่ยมชมที่ดินในโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นถึง 5 เท่า หลังจากในไตรมาสแรกปีนี้มีลูกค้าเข้าชมโครงการฯ เติบโตถึง 140% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนจากประเทศจีน สะท้อนถึงความสำเร็จในการทำตลาดและสร้างการรับรู้ถึงจุดเด่นโครงการนิคมอุตสาหกรรมไปยังกลุ่มนักลงทุนประเทศจีน รวมถึงนักลงทุนทั่วโลกผ่านช่องทางออนไลน์ ขณะเดียวกันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจานักลงทุนที่สนใจเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์อีวี ทั้งชิ้นส่วน อะไหล่ และแบตเตอรี่ เข้ามาตั้งฐานการผลิตในนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสการขายและผลักดันเป้ายอดขายที่ดินปีนี้ 420 ไร่ หรือเพิ่มขึ้น 20%