อัปเดตโครงการ Solar Rooftop & Solar Floating ของ PIN

1 / 1

จากเป้าหมายของ บมจ.ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค หรือ PIN ที่ต้องการผลักดันกลุ่มธุรกิจที่สร้างรายได้ประจำ (Recurring Income) ให้เพิ่มขึ้นเป็น 50% ของรายได้รวม ภายในปี 2568 นั้น ทำให้ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการต่าง ๆ ทั้ง Solar Rooftop และ Solar Farm ลอยน้ำ ซึ่งปัจจุบัน PIN ได้ผ่านขั้นตอนการลงนามข้อตกลงกับลูกค้าเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการติดตั้ง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 และเริ่มรับรู้รายได้ภายในไตรมาส 3 ของปีนี้ . โดยการพัฒนาโครงการเหล่านี้ จะทำให้ PIN สามารถเพิ่มสัดส่วนรายได้ของกลุ่ม Recurring Income ได้ตามเป้าหมาย และยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเพิ่มความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าให้กับผู้ประกอบการภายในโครงการนิคมอุตสาหกรรมอีกด้วย