รู้จักกับ 'บมจ.ปิ่นทอง อินดรัสเตรียล ปาร์ค'

1 / 1

แม้การแพร่ระบาดของ COVID-19 จะทำให้แวดวงธุรกิจและการลงทุนชะลอตัวไปบ้าง แต่ไทยยังถือเป็นประเทศฐานการผลิตที่สำคัญของภูมิภาค โดยมี Mega Project อย่างระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนด้านอุตสาหกรรมของประเทศ . โดย บมจ.ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (PIN) ผู้พัฒนาและบริหารนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตจังหวัดชลบุรีและระยอง ที่เป็นใจกลางยุทธศาสตร์ของ EEC จึงเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีศักยภาพ และได้รับอานิสงส์จากการเม็ดเงินการลงทุน โดยเฉพาะจากนักลงทุนต่างชาติที่มองหาฐานการผลิตเพื่อการส่งออกสินค้า . ซึ่งจากนโยบายเปิดประเทศและการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ที่ผ่านมา ก็เป็นปัจจัยสนับสนุนให้นักลงทุนต่างชาติสามารถเดินทางเข้ามาผ่านการ Test & Go เรียกได้ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้มีผู้เข้ามาดูพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเพื่อการลงทุนได้มากขึ้น . ปัจจุบัน PIN มีการพัฒนาและบริหารนิคมอุตสาหกรรมและโครงการ Logistics Park จำนวน 6 โครงการ มีพื้นที่รวมกว่า 7,500 ไร่ ดังนี้ 1. นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 1 (PIN1) 2. นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) (PIN2) 3. นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 3 (PIN3) 4. นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 4 (PIN4) 5. นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (PIN5) 6. นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 6 (PIN6) 7. โครงการ Logistics Park ปิ่นทองแลนด์ (ปิ่นทองแลนด์ หรือ PL) . ที่สำคัญ PIN กำลังพัฒนาโครงการใหม่เพิ่มเติม โดยอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง Logistics Park แห่งใหม่อีกด้วย . นอกจากนี้ PIN ยังมีจุดเด่นในเรื่องทำเลที่ตั้งที่อยู่ใกล้ถนนสายหลัก อีกทั้งโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือมาบตาพุด สนามบินอู่ตะเภา ไปจนถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ทำให้ PIN เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับบรรดานักลงทุนต่างชาติ และมีโอกาสเติบโตไปกับภาคอุตสาหกรรมของประเทศในอนาคต