ทำความรู้จัก PIN New Normal

1 / 1

เพราะ New Normal หรือวิถีใหม่ ไม่ได้ปรากฎแค่เฉพาะกับผู้บริโภคอย่างเรา ๆ เท่านั้น แต่ยังเกิดขึ้นกับโลกอุตสาหกรรมอีกด้วย โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลจากเทคโนโลยี ที่พัฒนาไปอย่างรุดหน้าและก้าวกระโดด . เช่นเดียวกับ บมจ.ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค ที่ใช้แนวคิด PIN New Normal ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อยกระดับศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอนาคต