ทำความรู้จัก 5 ประเภทโลจิสติกส์ ในปัจจุบัน

1 / 1

5 ประเภทธุรกิจโลจิสติกส์ ในปัจจุบัน มาทำความรู้จัก 1PL 2PL 3PL 4PL และ 5PL แต่ละประเภทว่าแตกต่างกันอย่างไร First-Party Logistics Service Provider : 1PL หมายถึง ซัพพลายเออร์ที่เป็นผู้ทำธุรกรรมทางโลจิสติกส์ด้วยตนเอง เช่น ผู้ขายสินค้าเป็นผู้ขนส่งสินค้าไปให้ลูกค้าด้วยตนเอง Second-Party Logistics Service Provider : 2PL หมายถึง ลูกค้าเป็นผู้ทำธุรกรรมด้านโลจิสติกส์ หรือผู้ให้บริการการขนส่งสินค้า (การขนส่งทางบก การขนส่งทางน้ำ หรือการขนส่งทางอากาศ) เช่น ลูกค้าเป็นผู้ที่ไปรับสินค้าจากซัพพลายเออร์ หรือผู้ให้บริการขนส่งสินค้าด้วยตนเอง รูปแบบธุรกรรมโลจิสติกส์แบบนี้อาจมีน้อยกว่า 1PL Third-Party Logistics Service Provider: 3PL หมายถึง ผู้ให้บริการซึ่งกระทำกิจกรรมทั้งหมด บางส่วนของกิจกรรมโลจิสติกส์ เช่น บริการด้านการขนส่ง ด้านคลังสินค้า การกระจายสินค้า บริการด้านการเงิน ซึ่งต้องมีการเชื่อมโยงและรับช่วงต่อการขนส่งในแต่ละโหมดของการขนส่งสินค้าจากต้นทางจนถึงจุดหมายปลายทาง Fourth-Party Logistics Service Provider: 4PL หมายถึง ผู้ให้บริการที่มีการพัฒนารูปแบบจาก 3PL โดยมีการเพิ่มการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และพัฒนาเครือข่ายการจัดการภายในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) Fifth-Party Logistics Service Provider: 5PL หมายถึง ธุรกิจที่ถูกพัฒนาเพื่อการให้บริการ E-Business Market ซึ่งเป็นผู้จัดหา 3PL และ 4PL เหล่านี้จะทำการบริหารผู้มีส่วนร่วมในโซ่อุปทาน ผ่านระบบ E-Commerce โดยเป็นกุญแจเพื่อความสำเร็จในด้านระบบสารสนเทศ ในการออกแบบและการดำเนินสร้างสรรค์ความยืดหยุ่นและคุ้มค่าสูงโซ่อุปทานทั่วโลกจะมาถึงรูปแบบกลยุทธ์มากขึ้นในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน สนใจ โครงการ Pinthong Logistics Park เยี่ยมชมโครงการ ได้ที่ 065-415-4707 pinthong@pinthongindustrial.com #คลังสินค้า #freezone #LogisticsPark #เขตปลอดอากร #โรงงาน #โรงงานให้เช่า #คลังสินค้าให้เช่า ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://www.logisticafe.com/2017/04/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2-1pl-2pl-3pl-4pl-5pl/?fbclid=IwAR22eNw-L2DESPQLNMBz5Hgx27flAVQ7P2QOF92m0jBmJJJ0W7AMgQWq4_Y ____________________________________ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง เชื่อมโยง EEC สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก! https://www.pinthongindustrial.com/ #PIN #ปิ่นทอง #PINTHONG #นิคมอุตสาหกรรม