สำรวจเทรนด์การเติบโตของ EV ในประเทศไทย

1 / 1

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ทุกวันนี้การเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้า (EV) เป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นและเติบโตอย่างรวดเร็ว จากความสามารถในการประหยัดค่าใช้จ่ายที่ดีกว่ารถยนต์สันดาป ความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลที่เอื้อให้คนไทยหันไปใช้ EV จนทำให้ผู้ประกอบการ EV แบรนด์ต่าง ๆ เริ่มเข้ามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบกันมากขึ้น . โดยหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพรองรับเทรนด์ดังกล่าวคือ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 6 ภายใต้การบริหารของ บมจ. ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (PIN) ที่มีความโดดเด่นในด้านทำเลที่ตั้ง การให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความสามารถในการรองรับความต้องการของผู้ประกอบการ ซึ่งจะมีส่วนในการผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ของภูมิภาคอาเซียนในอนาคต ____________________________________ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง เชื่อมโยง EEC สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก! https://www.pinthongindustrial.com/ #PIN #ปิ่นทอง #PINTHONG #นิคมอุตสาหกรรม