เชื่อมกรุงเทพฯ กับ EEC ด้วยรถไฟความเร็วสูง

1 / 1

ในยุคที่ความรวดเร็วและความสะดวกสบายในการเดินทาง กลายเป็นหนึ่งในเรื่องสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งไม่เพียงแต่ตอบสนองความต้องการของประชาชนทั่วไปเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มโอกาสในแง่ของการลงทุนอีกด้วย เช่นเดียวกับ โครงการรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมกรุงเทพฯ กับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) . โครงการนี้ออกแบบมาเพื่อเป็นตัวเชื่อมต่อระบบรางและการเดินทางทางอากาศ ระหว่างสนามบินหลักของประเทศ 3 แห่ง คือ สนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินอู่ตะเภา โดยเข้าถึงพื้นที่ครอบคลุม 5 จังหวัด ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วน และยังมีส่วนในการลดมลพิษที่เกิดจากการใช้รถยนต์อีกด้วย . เรียกได้ว่า โครงการรถไฟความเร็วสูงจะเป็นอีกหนึ่งโครงสร้างพื้นฐานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้พัฒนาอย่างยั่งยืน