ทำไมนักลงทุนญี่ปุ่น ชอบตั้งฐานผลิตในไทย

1 / 1

รู้หรือไม่ว่า ปัจจุบันกลุ่มผู้ประกอบการในโครงการนิคมอุตสาหกรรมของ บมจ.ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (PIN) ในสัดส่วนกว่า 62.5% เป็นนักลงทุนชาวญี่ปุ่น . โดยเหตุผลหลักที่ทำให้ชาวญี่ปุ่นสนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นอย่างต่อเนื่องคือ การเพิ่มขึ้นของต้นทุนการผลิตในประเทศจีน ประกอบกับห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ที่เกิดการหยุดชะงักตั้งแต่ในช่วงโรคระบาด ทำให้บริษัทในญี่ปุ่นมองหาฐานการผลิตในประเทศอื่น ๆ เพื่อลดการพึ่งพาจีนให้น้อยลง . มาดูว่า นอกจากนี้แล้ว ยังมีเหตุผลอะไรบ้างที่ทำให้นักลงทุนญี่ปุ่นเข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทย?