รู้จัก LTR Visa หนึ่งในแม่เหล็กดึงดูดนักลงทุน จาก BOI

1 / 1

หลังวิกฤตโรคระบาดและสงครามในต่างประเทศคลี่คลาย เราก็ได้เห็นภาครัฐเดินหน้านโยบายต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ ด้วยการดึงดูดให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น โดยหนึ่งในเครื่องมือสำคัญคือ การเปิดตัววีซ่าที่มีชื่อว่า Long-Term Resident Visa (LTR Visa) หรือวีซ่าประเภทผู้พำนักระยะยาว ซึ่งมีสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนวีซ่าดังกล่าว . โดยชาวต่างชาติที่สามารถสมัคร LTR Visa ได้ จะต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ • มีความมั่งคั่งสูง เช่น ลงทุนในไทยไม่น้อยกว่า 500,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 18 ล้านบาท) • เป็นผู้เกษียณอายุที่มีรายได้ไม่น้อยกว่าปีละ 80,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 2.9 ล้านบาท) • ต้องการทำงานในไทยและมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด เช่น ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี • มีความเชี่ยวชาญพิเศษและมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด เช่น มีทักษะในอุตสาหกรรมเป้าหมาย . จากคุณสมบัติเหล่านี้ จะเห็นได้ว่า LTR Visa เป็นแม่เหล็กในการดึงดูดกลุ่มนักลงทุน คนที่มีความมั่งคั่ง และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ให้เข้ามาอยู่ในประเทศไทย โดยให้ระยะเวลาพำนักนานถึง 10 ปี พร้อมผ่อนปรนข้อบังคับต่าง ๆ ซึ่งเอื้อให้เกิดการลงทุนและการจ้างงานชาวต่างชาติได้ง่ายขึ้น เรียกได้ว่าเป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรมไทย และยกระดับเศรษฐกิจไทยในอนาคต … ____________________________________ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง เชื่อมโยง EEC สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก! https://www.pinthongindustrial.com/ #PIN #ปิ่นทอง #PINTHONG #นิคมอุตสาหกรรม