กนอ.จับมือ บมจ. อินดัสเตรียล ปาร์ค ตั้งนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 6 บนพื้นที่กว่า 1,300 ไร่ ด้วยเม็ดเงินลงทุน 2,625.78 ล้านบาท

PTT จับมือนิคมฯปิ่นทอง 5-IRPC Clean Power พัฒนาการให้บริการก๊าซฯ-ไฟฟ้า แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม
ธันวาคม 23, 2019
ปิ่นทอง-IRPCทุ่ม4,200ล้าน ผุด 2โรงไฟฟ้าก๊าซ 120MW
กุมภาพันธ์ 6, 2020

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ.ได้ดำเนินการร่วมมือกับบริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 6) เพื่อส่งเสริมและเตรียมพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมรองรับการลงทุนใน EEC จังหวัดระยอง บนพื้นที่ประมาณ 1,322.40 ไร่ โดยใช้รูปแบบการร่วมดำเนินงานที่เอกชนเป็นผู้ลงทุนพัฒนา และให้บริการระบบสาธารณูปโภค , โครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ครบวงจรทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศใน เนื่องจากนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองฯ นำแนวคิดพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) มาใช้ในการออกแบบ พร้อมจัดให้มีพื้นที่สีเขียว และพื้นที่แนวกันชนเชิงนิเวศ (Eco-Belt) รอบพื้นที่โครงการฯ พร้อมทั้งมีนโยบายในการนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ใหม่ในโครงการฯ โดยมีการใช้พลังงานทดแทน (Renewable Energy) เพื่อช่วยลดปัญหามลพิษและเป็นการประหยัดพลังงาน เพื่อส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยรอบอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

ที่มา : https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/420391