ยอดขาย”นิคมปิ่นทอง”พุ่ง อานิสงส์นักลงทุนเข้า EEC

นิคมปิ่นทองคึกคักรับอีอีซีต่างชาติเพิ่มลงทุน
เมษายน 3, 2019
ปิ่นทองเทหมื่นล. ลุยซื้อที่ดินอีอีซี5ปี ดึงลงทุน5.2หมื่นล.
เมษายน 28, 2019

นิคมปิ่นทองรับอานิสงส์ EEC มั่นใจยอดโอนขายที่ดินปี 62 ทะลุเป้าหมาย 350 ไร่ พร้อมจับมือกรมอาชีวฯ-กนอ. ผุดโครงการ Pinthong Smart People พัฒนาแรงงานอาชีวะตอบโจทย์อุตสาหกรรม นายพีระ ปัทมวรกุลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กลุ่มนิคมปิ่นทองได้รับผลดีอย่างต่อเนื่องจากโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC ทำให้ยอดโอนเกินเป้าในปี 2562 โดยลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มจีน ญี่ปุ่น ไทย กลุ่มยุโรป ไต้หวัน เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา พร้อมกันนี้ บริษัทได้ร่วมมือกับกรมอาชีวศึกษา และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จัดโครงการ Pinthong Smart People สร้างคนรุ่นใหม่รับ EEC เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคน และ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองทั้ง 5 โครงการ

ที่มา : https://www.prachachat.net/economy/news-312849