PTT จับมือนิคมฯปิ่นทอง 5-IRPC Clean Power พัฒนาการให้บริการก๊าซฯ-ไฟฟ้า แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม

Signing Ceremony for Fiber Network and Service Agreement in Pinthong Industrial Estate 1-3
กรกฎาคม 23, 2019
กนอ.จับมือ บมจ. อินดัสเตรียล ปาร์ค ตั้งนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 6 บนพื้นที่กว่า 1,300 ไร่ ด้วยเม็ดเงินลงทุน 2,625.78 ล้านบาท
มกราคม 31, 2020

นายนริศ เทิดธรรมพิบูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ บมจ.ปตท. (PTT) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือศึกษาแนวทางการบริการก๊าซธรรมชาติ กับนายพีระ ปัทมวรกุลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายพีร์ ปัทมวรกุลชัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ปิ่นทอง อินดัสเตรียลปาร์ค เพื่อร่วมกันศึกษาการวางโครงข่ายท่อก๊าซธรรมชาติและให้บริการลูกค้าก๊าซฯ สำหรับพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 5 จังหวัดชลบุรี นอกจากนี้ทั้ง 2 บริษัท ยังได้ร่วมลงนามกับ นายวุฒิชัย ชนปิยางกูร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด เพื่อร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานร่วม เพื่อให้บริการไฟฟ้าและพลังงานความร้อน สำหรับนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 5 นับเป็นการส่งเสริมการขยายตลาดการใช้ก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นพลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมธุรกิจ Gas to Power ซึ่งเป็นกลยุทธ์ใหม่ของกลุ่ม ปตท. ภายใต้แนวคิด Energy Solutions Provider ให้กับลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมด้วย

ที่มา : https://www.ryt9.com/s/iq05/3079625