บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น

฿ 000.00

วันก่อนหน้า - ราคาเปิด

000.00 - 000.00

ช่วงราคาระหว่างวัน

000.00 - 000.00

เปลี่ยนแปลง / % เปลี่ยนแปลง

-- %

มูลค่า ('000 บาท)

000

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

000.00 - 000.00

สูงสุด - ต่ำสุด

000.00 - 000.00

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

000 / 000

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ:

00 00 0000

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

000

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

000 / 000