บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์
ชื่อย่อหุ้น

฿ 000.00

เปลี่ยนแปลง / % เปลี่ยนแปลง

-0.00 /-0.00 %

สูงสุด - ต่ำสุด

000.00 - 000.00

ห้องข่าว
รายงานประจำปี 2562
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2562
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อ xxxx
เลขทะเบียนบริษัท xxxx
ประเภทธุรกิจ xxxx
เว็บไซต์ https://www.pinthongindustrial.com
ปีที่ก่อตั้ง xxxx
วันแรกที่ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ xxxx
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 789 ม.1 ถ.สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
ทุนจดทะเบียน 1,160,000,000 บาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ xxxx
หุ้นบุริมสิทธิ xxxx
รอบระยะเวลาบัญชี xxxx
ผู้ถือหุ้น xxxx
ติดต่อ อีเมล : pinthong@pinthongindustrial.com
โทร : 038-296335
แฟกซ์ : 038-296333
ข้อมูลทางการเงิน
การกำกับดูแลกิจการ
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
สอบถามข้อมูลนักลงทุน